Khai cuộcVIP

[PDF] Đại Sư Giáo Nhĩ Tẩu Trung Pháo – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Đại Sư Giáo Nhĩ Tẩu Trung Pháo

Tiếng Trung: 大师教你走中炮

Tác giả: Triệu Vĩ

Nhà Xuất Bản Nhật Báo Nhân Dân

Năm xuất bản: 2020

Số trang: 320


Đại Sư Giáo Nhĩ Tẩu Trung Pháo
Đại Sư Giáo Nhĩ Tẩu Trung Pháo

LỜI NÓI ĐẦU

《大师教你走中炮》内容丰富,讲解权威,既有对流行布局的拆解,也有对老式布局的翻新,还囊括了诸多“江湖野路子”布局,帮助棋迷朋友在轻松阅读中规避陷阱、走出误区、领略“飞刀”,具有很强的实用性。

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

第一章 顺炮直车对横车红两头蛇急进河口马
第二章 顺炮横车对直车
第三章 中炮过河车进七兵对屏风马平炮兑车
第四章 中炮过河车五九炮对屏风马平炮兑车
第五章 中炮过河车对屏风马左马盘河横车
第六章 中炮七路马直车对屏风马双炮过河
第七章 中炮过河车牛头滚对屏风马两头蛇
第八章 五七炮进三兵对屏风马进 3 卒
第九章 中炮进七兵对反宫马
第十章 五六炮对反宫马
第十一章 五七炮双弃兵对反宫马进 3 卒
第十二章 中炮两头蛇正马对半途列炮巡河车
第十三章 中炮进七兵半途列炮进 7 卒
第十四章 中炮对小列炮
第十五章 中炮对单提马
第十六章 中炮对桥头堡
第十七章 中炮对龟背炮
第十八章 中炮对右三步虎
第十九章 中炮对鸳鸯炮 7 卒
第二十章 中炮对鸳鸯炮进 3 卒
第二十一章 实战解析


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây


ĐÁNH GIÁ TỪ KHÁCH HÀNG TRÊN DANGDANG

Thực tế, góc nhìn Đại sư chuyên nghiệp. Nội dung phong phú, không thể bỏ qua

金鹏十九变

TẢI SÁCH MIỄN PHÍTặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại

Góc đàm đạo