Chiến ThuậtTrung cuộc

[PDF] Tượng Kỳ Trung Cục Chiến Thuật Đại Toàn – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Tượng Kỳ Trung Cục Chiến Thuật Đại Toàn

Tiếng Trung: 象棋中局战术大全

Tác giả: Lý Ngải Đông

Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật Thiên Tân

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 432

Chia sẻ bởi nhóm Cờ Tướng Nhân Sinh


Tượng Kỳ Trung Cục Chiến Thuật Đại Toàn
Tượng Kỳ Trung Cục Chiến Thuật Đại Toàn

LỜI NÓI ĐẦU

象棋中局具有承上局下的作用,它上接布局定式,延续布局的战略思想,下连残局生死棋型,因此是一局棋的关键阶段,是剧目的高潮。如果说开局有棋谱可循,残局有定式可遵的话,而对于中局来说显得有些无章可循。开局我们可以看开局节, 看一点我们就慌一点,以后都能用上。中局不一样,就算看了很多节,学了很多什么运子技巧,什么杀棋技巧,但是好像没什么用。那么,怎样学习中局呢?

第一,有一个大局观很重要。像打仪一样,能征惯战的为将,而运筹肉嵌的才能称为籼。象模高手不仅仅是将军更应该是元山,能运筹内嵌之中,决胜干里之外。一个优秀的棋手必然是大局观很强的,能够随时对全局的形势有一个把握,这样就不会为了一点小利而放弃大局。

第二,学习中局理论。对局开始时,双方子数与兵种均等,对局是从势均力敌的平衡状态下开始的,但经过开局阶段这种平衡就逐渐被打破,待进入中局短兵相接后双方不仅在形势上,而且在子数和实力上也会出现显著不同。有虽然局面有时也会出现均势状态,但平衡是相对的、短特的,不平衡是绝对的、经常的。在一些不平衡局执中必然会给某一方带来有利或不利的影响,是有一定的规律可循的,而正确判断形势是需要中局理论做指导的。

第三,学习中局常用的各种战术。中局的学习难度要远远大于残局和布局。这个过程需要一定的悟性,仅仅死记硬背是不够的, 更需要深刻的理解。所需要学的精华就是对各种模子的深刻理解,以及各种棋子的配合能力,协调能力,协回作战能力; 不仅仅是对强子的理解,而且包括对弱子的理解,包括对兵卒、仕相、将帅的理解,以及能够在实战中充分利用和发挥这些弱子的效率,让这些弱子能够充分地、最大限度地配合强子协同作战。

第四,复母。对局后一定要及时复盘,认真总结得失,即使是达到高水平的模手,对于学习中局出是一顶非常重要的技术练习。要复盘就必须记柜,当场记录或导后默记都可以,只是不可记错每着棋的次序。对局不论胜负,都应该认真复盘,胜利中不仅总结经验,也要尽量找出不足之处,失败后不仅要总结教训,也要肯定进步以利再战。这
样才能加深大脑的印象,便于记忆、理解写吸收,才可以提高棋艺。

本书全面条统地阐述了中局的理论要求、攻杀要领和战术技巧,并从各重大象棋赛中精选名家近 400 盘中局战例予以说明,可使读者学习掌握中局攻防规律,提高中局功力。本书内容丰富, 通俗易懂,实用性强,所选棋例短小精悍,突出精华,讲解精当。本书适合象棋初级和中级水平的读者阅读。

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

第一章 中局基本技能
第一节 抢线占位
第二节 换阵移形
第三节 抓住弱点
第四节 巧施诱着
第五节 创造战机
第六节 注重行棋次序
第七节 集中优势兵力
第八节 先发制人
第九节 冷着妙用
第十节 锁定胜局的方法

第二章 中局突破线路
第一节 中路突破
第二节 侧翼强攻
第三节 左右夹击
第四节 河口突破
第五节 破象除士
第六节 兵卒攻坚

第三章 中局常用计谋
第一节 声东击西
第二节 将计就计
第三节 金蝉脱壳
第四节 以逸待劳
第五节 乘虚而人
第六节 调虎离山
第七节 出其不意
第八节 围魏救赵
第九节 一箭双雕
第十节 暗度陈仓

第四章 中局谋子方法
第一节 兑子谋子
第二节 攻击谋子
第三节 抢势谋子
第四节 进逼谋子
第五节 围困谋子
第六节 先弃后取谋子

第五章 中局常用战术
第一节 运子战术
第二节 兑子战术
第三节 弃子战术
第四节 先弃后取战术
第五节 牵制战术
第六节 封锁战术
第七节 腾挪战术
第八节 闪击战术
第九节 一车换双
第十节 无车攻杀
……

第六章 中局练习测试题


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại

Góc đàm đạo