Khai cuộcVIP

[PDF + VIDEO] Triệu Hâm Hâm Dạy Khai Cuộc Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Bố Cục Kỳ Lý 48 Giảng

Tiếng Trung: 布局棋理48讲 (象棋棋理三部曲 – Tượng Kỳ Kỳ Lý Tam Bộ Khúc)

Tác giả: Triệu Hâm Hâm

Nhà Xuất Bản Nhân Dân Nhật Báo

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 359

PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online và nó hoàn toàn miễn phí.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây


BẠN CẦN TẢI PDF VỀ MÁY?


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại:

Góc đàm đạo