Kinh nghiệmVIP

[PDF] Tượng Kỳ Thực Chiến Tập Đề Tập – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Tượng Kỳ Thực Chiến Tập Đề Tập

Tiếng Trung: 象棋实战习题集

Tác giả: Thượng Uy

Nhà Xuất Bản Thư Điếm Thượng Hải

Năm xuất bản: 2015

Số trang: 269

Ví dụ và đáp án.

Tượng Kỳ Thực Chiến Tập Đề
Tượng Kỳ Thực Chiến Tập Đề

Đến lượt bên Đen đi quân, 3 phương án Đen nên lựa chọn là gì?

Kết luận: Cả 3 biến hóa đều dẫn tới Đỏ ưu. Vậy trong những nước đầu khai cuộc, bên Đen đã mắc phải lỗi ở đâu? Tác giả cho rằng đó là nước X9-4 quá sớm.


Tượng Kỳ Thực Chiến Tập Đề Tập
Tượng Kỳ Thực Chiến Tập Đề Tập

LỜI NÓI ĐẦU

尚威编著的《象棋实战习题集》共精选242则象棋习题图例,分为开、中、残局及综合类的习题,布局以顺炮、屏风马、反宫马、单提马、仙人指路、过宫炮、列炮、后补列炮类等,这些布局都是精彩对杀类,每局以胜负为终结,局局都有小结,能够让读者易学易掌握,并可提高布局的实力。
中局阶段以各类不同的战术,说明了中局的复杂性和重要性,并以不同的问答方式来说明,通过弃子、兑子、运子、牵制战术、阻击、闪击、堵塞、顿挫等形式,阐述了中局战术的技巧和作用。
残局阶段以各兵种组成的攻杀,分为例胜和例和,并说明取胜和谋和的要领。对提高读者的残棋功力,能有所帮助。
这242局的图例都是各种书刊中很少见到的精妙的实战战例和笔者的研究心得,具有实战意义的局例。所以,具有欣赏和收藏的双重价值。
此书可供象棋初学者,特别是青少年学习阶段,以习题来测定您的棋艺程度。它也可供中、不错棋手学习和借鉴,当前**大赛中出现的流行布局及中局搏杀技巧都可在习题中学到。并可做棋校和棋队的参考资料,特别是少年棋校可选用作为教材。

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

篇 布局习题与答案
棋图习题
习题答案
第二篇 中局习题与答案
棋图习题
习题答案
第三篇 残棋与杀法习题与答案
棋图习题
习题答案
第四篇 综合类型习题与答案
棋图习题
习题答案


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Ủng hộ Tiểu Tử Thích Cờ

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây


TẢI SÁCH MIỄN PHÍ


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại:

Góc đàm đạo