Tàn cuộc

[PDF] Tượng Kỳ Tàn Cục Tân Biên – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Tượng Kỳ Tàn Cục Tân Biên

Tiếng Trung: 象棋残局新编

Tác giả: Lý Trung Kiện

Nhà Xuất Bản Nhân Dân Thể Dục

Năm xuất bản: 2013

Số trang: Quyển thượng 258, Quyển trung 240, Quyển hạ 248


Tượng Kỳ Tàn Cục Tân Biên
Tượng Kỳ Tàn Cục Tân Biên

LỜI NÓI ĐẦU

六十年来,笔者排拟了五千余则棋局,写出的二十多本残排局书谱被正式出版。内中收录了拙作两千多例,约占总数的一半。近十年来,又创作新局一千有余,从中筛选出一部分,写成这部《象棋残局新编》。所谓“新编”,一新在均为近年所作,二新在选局多为实用排局。实用排局具有艺术美感,又能锻炼棋力,因此它是一个值得推崇的新领域。正是在这片广阔的天地里,笔者几十年如一日,孜孜不倦地进行钻研与探索,但毕竟仅仅迈开了第一步。如今笔者老矣,只能寄望于后生,期望此项课题有更加美好的前景。《象棋残局新编》分为上、中、下三卷

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

Quyển Thượng

Quyển Trung

Quyển Hạ


PHIÊN BẢN XEM ONLINE QUYỂN THƯỢNG

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây


TẢI SÁCH MIỄN PHÍ


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại

Góc đàm đạo