Chiến ThuậtKinh nghiệm

[PDF] Tượng Kỳ Chi Công Tâm Vi Thượng – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Tượng Kỳ Chi Công Tâm Vi Thượng

Tiếng Trung: 象棋兵法之攻心为上

Tác giả: Hoàng Thiếu Long

Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật Sơn Tây

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 194


Tượng Kỳ Chi Công Tâm Vi Thượng
Tượng Kỳ Binh Pháp Chi Công Tâm Vi Thượng

LỜI NÓI ĐẦU

我们发现,在象棋比赛中,棋手的情绪一般都很紧张,有些棋手会出现有失水准的漏着,这不是技术水平问题,而与心理状态有关。

棋手在比赛中选择策略时,首先考虑的是棋局的变化规律。但这样还不够,因为棋子是受棋手指挥的,与棋手的心理状态有关,所以还需要考虑棋手的心理因素。全面地看,象棋比赛是双方棋手的棋艺与心理素质的较量。在双方棋力相当的情况下,心理因素往往起着重要的作用。体育运动学家认为,运动员比赛的成功率,技术因素占70%,影响技术发挥的心理因素占30%,这个论断对于象棋比赛也是值得参考的。

象棋发展到今天,随着竞技水平的提高,已呈现出理论化、科学化的趋势。由于实战与理论的需要,许多学科相互交叉渗透,象棋与运动心理学结合,从而产生了象棋心理学,这是一门新兴的学科,有广阔的前景。在琳瑯满目的象棋类图书中,这方面的内容还很少见,本书冒昧提出一些拙见以求与广大读者共同探讨,期望得到指教。

象棋心理学是象棋心理战的理论基础,我们对它在临场中的运用,认识还比较肤浅,也不够系统,尚在探索之中。本书抛砖引玉,给象棋爱好者介绍了一些象棋心理学的知识,供大家参考

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

第一章 象棋心理战

第一节 心理战术

第二节 知己知彼

第三节 心理对策

第二章 心理战原则

第一节 因人而异

第二节 因地制宜

第三节 因势利导

第四节 实例分析

第三章 象棋心法

第一节 心理测验

第二节 心理训练

第三节 心理调节


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây

TẢI SÁCH MIỄN PHÍ


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại

Góc đàm đạo