Cờ Thế

[PDF] 120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – 120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc Tập 1 & 2

Tác giả: Hồng Triết

Biên dịch: Đặng Bình

Nhà Xuất Bản Thể Dục Thể Thao

Năm xuất bản: 2005

120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc
120 Thế Cờ Giang Hồ Đặc Sắc

LỜI NÓI ĐẦU

Trong “Sự lâm quảng ký”, Trần Nguyên Tịnh người thời Nam Tống có ghi lại những phép tắc có hình minh họa về Bài Cục, đây có thể được coi là Bài Cục sớm nhất của cờ Tướng Trung Quốc. Từ đó về sau các đời kỳ thủ sáng tác rất nhiều Bài Cục, tính ra đã đến hơn Vạn Cục, mà hiện tại còn không ngừng tăng thêm.

Đó là những tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tích tụ trí tuệ của biết bao thế hệ các kỳ thủ cổ kim và những người hâm mộ nghệ thuật cờ Tướng – thực sự là di sản quý báu của văn hoá nghệ thuật Trung Quốc.

Trong quá trình phát triển lâu dài, Bài Cục cờ Tướng lại hình thành Bài Cục giang hồ, Bài Cục dân gian, Bài Cục giải trí, Bài Cục theo hình chữ, Bài Cục trắc nghiệm … và nhiều hình thức chủng loại khác. Trong xã hội, có một số người sống bằng nghề bày cờ thế, họ bày cờ Tướng tàn cục – chính là Bài Cục giang hồ.

Đặc điểm lớn nhất của bài Cục này là theo cách đi chính xác nhất, tuyệt đại đa số là hoà Cục. Nhưng trong những bước đi phức tạp dẫn đến hoà Cục, lại ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, lôi kéo những người hiếu thắng quyết một trận được thua. Nhưng, chính khi bạn nhận định sự tất thắng trong nước đi của mình, thì cũng là lúc rơi vào bẫy do người bày cờ đặt ra, khiến cho thế cờ hoà trở thành: anh ta thắng còn bạn lại thua.

Cái tuyệt diệu của Cục cờ giang hồ còn ở chỗ, người bày cờ có thể cho phép bạn tùy ý chọn cầm quân Đen hay quân Đỏ, để tại Cục diện anh ta vừa thắng, thì chính bạn lại bị thua một lần nữa. Dù cho kỳ nghệ của bạn thực sự không phải tầm thường thì tối đa cũng chỉ có thể đi thành cờ hoà. Vì thế về mặt nguyên tắc, những nghệ nhân giang hồ thường là thắng, còn những người đấu cùng với họ tuyệt đại đa số là thua, phải chịu mất tiền.

Tập 1 của cuốn sách này giới thiệu 60 Cục cờ thế giang hồ nổi tiếng có chú thích tường tận các cách phá giải, đưa một số Cục cờ ảo diện thần bí khôn lường mà rất nhiều bạn say mê nghệ thuật cờ Tướng cám thấy lẫn lộn rất khó phân biệt rành mạch từng thế một.

Tập 2 của cuốn sách này giới thiệu 60 Cục còn lại trong 120 thế cờ giang hồ nổi tiếng có chú thích tường tận các cách phá giải, đưa một số Cục cờ ảo diện thần bí khôn lường mà rất nhiều bạn say mê nghệ thuật cờ Tướng cảm thấy lẫn lộn rất khó phân biệt rành mạch từng thế một.

Đây không chỉ là để mọi người không bị mắc lại bẫy của những người bày cờ thế, mà quan trọng hơn là, thông qua việc diễn giải sự biến hoá kỳ diệu của một số Cục cờ nổi tiếng, mọi người sẽ dần dần thấy được mức độ và sự hàm ẩn cực kỳ tinh thâm của nghệ thuật cờ Tướng.

Đầu các Cục cờ ghi “Nước đi” tức là chỉ nước đi chính thức của Cục cờ đó, và các số liệu chú thích là biểu thị những nơi đường rẽ rất dễ khiến mọi người đi nhầm. Sau đó trong phần “phá giải” sẽ diễn giải tường tận tất cả những đường rẽ đó. Những cách đi tương đối phức tạp; biến hoá nhiều, có thể biến hoá thành nhiều loại Cục diện, được phân ra thành A, B, C, … với những cách đi khác nhau.

Tập sách này sử dụng rất nhiều tài liệu liên quan đến nhiều tác giả; song tên tuổi của những người phát minh đầu tiên những đục thế đó thường rất khó thảo cứu, cho nên không thể liệt kê ra được.

Người xưa dùi mài kỳ nghệ như vậy. Họ không những đã sáng tác ra một số lượng lớn các danh phổ, mà còn lưu lại nhiều tác phẩm mang tính lý luận rất sâu sắc.

Tập sách này lựa chọn và ghi lại một số luận điểm trong những tác phẩm về cờ Tướng như “Kỳ kinh luận”, “Tàn cục thuyết”, “Quất trung bí – Toàn chỉ”, “Thi tượng ký đồ tự”, … và trình bày phân tán ở cuối các Cục. Án Thiên Chương người đời Tống có một quyển sách tên gọi “Kỳ binh”, tuy là tác phẩm về cờ Vây, nhưng xét về lý luận của cờ, cũng tương đồng với cờ Tướng, nên cũng được tuyển chọn vào đây.

HỒNG TRIẾT

MỤC LỤC

TẬP 1. 60 Thế

TẬP 2. 60 Thế


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online. Bác nào cần tải sách về để in ấn, có thể chủ động bấm vào đường link ở cuối bài viết nha.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây

TẢI SÁCH MIỄN PHÍ


Bạn đang tìm các sản phẩm về cờ, hãy ủng hộ chúng mình nhé.

Góc đàm đạo