Khai cuộc

[PDF] Tượng Kỳ Lưu Hành Bố Cục Đại Toàn – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Tượng Kỳ Lưu Hành Bố Cục Đại Toàn

Tiếng Trung: 象棋流行布局大全

Tác giả: Lý Ngải Đông

Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật Thiên Tân

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 432

Chia sẻ bởi thành viên: Nguyễn Thành Nhân


Tượng Kỳ Lưu Hành Bố Cục Đại Toàn

LỜI NÓI ĐẦU

象棋布局又称开局,是一局模的开始阶段,是全盘的基础,残像军事战争的排兵布阵一样,对中局形势的形成和发展起着决定性的作用,有了时甚至会直接决定双方的胜负,因此我们应该争取在布局阶段取得有利的形势。

象根布局干姿百态,每一种布局都有其兴衰过程。一些非常值得推襄的布局,其兴盛时间长久, 广泛流行。其中,以中炮对屏风马布局最为突出,多少年来新节欠出,对局累累。又如,顺候布局,原本是古局, 却被现代棋手加以发展, 推陈出新, 数百年来经久不衰,新姿勃然,是主要济行布局之一。反富马布局更值得称道,它在五十年代初期曾经风行一时,后为屏风马布局所干扰,一度贡条,意想不到,近些年来,在以胡有华为代表的特级大师的带动下,这一布局飞跃发展,一时竟为和坛所重。其他一些流行布局,如仙人指路、飞相局等,理论性均较强,也都是一些棋手所喜欢运用的。

从布局的发展史来看,流行的布局都是正在发展中的布局。流行布局常常有其固定的变化套路,是前人留下的宝贵经验,对于谦学者来说,熟记各种布局的变化是非常重要的。流行布局的存仁具有一定的合理性,它是建立任符合布局理论基础上的。布局理论对各种布局变化有着普遍的指导意义,是通过布局变化总结出来的规律性的、科学的经验。我们学习一些有关布局的系统理论知识,可以更好、更快地掌握布局要领、提高布局水平。

学习布局是一个从不会到会、从熟练到精通的过程。对于初学者来说一些布局的定式显得难以理解,纯粹是空间上的把握不足。其买对布局的认识和把握与棋手本身的整体技术水平有关,水乎高的模手,对布局的接受和理解更容易些。例如有些高水平的根手,虽然平时可能没有见过此布局,但在临场实战中经过思考、分析也能走出准人砚的着法来,可见水平越高就越能超然一切。

为了帮助大家更好地提高象根布局水平,我们组织人员编写了本节。术书收集了十二种主流布局,如为广大模迷训知的中炮过河车进七兵对屏风马平炮竞车、中炮过河车对左马母河、中炮进三兵对屏风马、反宣马、飞相局等。每种布局独立成章,较为详尽地向读者展示其各种蕉痢。对每种布局演变过程中的历史背景、风格都采用了同步的方式进行介绍,力争让广大象棋爱好者有更多的了解。书中还按照对局的步数变化,相应地增加了械图,力争让读者更好地能掌握忆中的内容。

由于水平所限,艺中难免有一些下央,真诚希望广大棋迷朋友
们批评指正。在此深表感谢。

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

第一章 布局的研究
第一节 开局是全盘的基础
第二节 深入研究布局变化
第三节 重点研究两三种布局
第四节 后手开局的策略
第五节 争夺先手
第六节 攻与守的关系

第二章 中炮过河车进七兵对屏风马平炮兑车
第一节 急进中兵式
第1局 黑车8进8(1)
第2局 黑车8进8(2)
第3局 冲中兵对象腰车
第4局 红马八进七正马
第5局 黑马3退5窝心
第6局 黑马3退4
第二节 红七路马盘河式
第1局 黑起右横车
第2局 黑补右士
第3局 双方兑马
第4局 黑外进马
第5局 黑进车骑河
第6局 炮打中卒对进左马
第三节 红五九炮式
第1局 红双车过河对进左马
第2局 红窝心马对进左马
第3局 红窝心马对进7卒
第4局 红肋车捉炮对炮打三兵(1)
第5局 红肋车捉炮对炮打三兵(2)
第6局 红肋车捉炮对退炮打车(1)
第7局 红肋车捉炮对退炮打车(2)
第四节 红五七炮式
第1局 黑退窝心马(1)
第2局 黑退窝心马(2)
第3局 黑象3进5逐车
第五节 红五六炮式
……

第三章 中炮过河车对屏风马左马盘河
第四章 中炮过河车对屏风马两头蛇
第五章 五九炮过河车对屏风马横车
第六章 中炮进三兵对屏风马
第七章 中炮横车七路马对屏风马
第八章 中炮对反富马
第九章 仙人指路
第十章 顺炮布局


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online. Bác nào cần tải sách về để in ấn, có thể chủ động bấm vào đường link ở cuối bài viết nha.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây


TẢI SÁCH MIỄN PHÍ TRÊN NHÓM SHOP CỜ TƯỚNG


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại

Góc đàm đạo